Zoeken naar mazouttank verwijderen premie

 
mazouttank verwijderen premie
Kan ik een premie krijgen voor het verwijderen van een stookolietank? Vlaanderen.be.
Een stookolietank buiten gebruik stellen. Kan ik een premie krijgen voor het verwijderen van een stookolietank? Lees deze pagina voor. Vanuit de Vlaamse overheid zijn er hiervoor geen aparte premies. Het uitbreken, weghalen of neutraliseren van een stookolietank kan onder bepaalde voorwaarden wel in aanmerking komen voor de renovatiepremie.
Premie-info Premiezoeker.
De premie voor het verwijderen of opvullen van een buiten gebruik gestelde stookolietank bedraagt 150 indien de stookolietank bovengronds of in een kelder is geplaatst. Het bedrag van de premie is onafhankelijk van de werkelijke kostprijs van het verwijderen en kan slechts één maal per woning worden toegekend.
Mazouttank reinigen Antwerpen Vlaams-Brabant Vlaanderen.
verwijderen en opvullen van stookolietanks. Men spreekt ook van neutraliseren of saneren van uw mazouttank. Na opvullen of verwijderen van uw gereinigde mazouttank ontvangt U. de wettelijke attesten. Premie bij verwijderen of opvullen mazouttank? Vanuit de Vlaamse Overheid zijn er hiervoor geen premies.
mazouttank verwijderen premie.
mazouttank verwijderen zonder attest. mazouttank verwijderen premie. mazouttank verwijderen premie. Mazouttank verwijderen: werkwijze prijs mazouttank neutraliseren. Bij de verkoop van de woning wordt dan ook gevraagd naar het attest van de verwijdering van de mazouttank. Opvullen of verwijderen van een mazouttank.
Een stookolietank buiten gebruik stellen Vlaanderen.be.
Keuring en onderhoud van uw verwarming. Controle en onderhoud van de stookolietank van een woning. Keuring en onderhoud van uw verwarming. Kan ik een premie krijgen voor het verwijderen van een stookolietank? Kan ik een premie krijgen voor het verwijderen van een stookolietank?
Premie stookolietank verwijderen Gemeente Bekkevoort.
De milieuwetgeving bepaalt dat elke tank die buiten gebruik is eerst geledigd, gereinigd en vervolgens verwijderd of indien verwijderen technisch niet mogelijk is opgevuld moet worden. Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke stookolietanks te drukken, verleent het college van burgemeester en schepenen een premie.
Prijs mazouttank of stookolietank opvullenopschuimen, Piva Oil.
Bekijk wanneer wij in uw buurt zijn. Tanks reinigen, opvullen of verwijderen aan de beste prijzen. Al meer dan 50 jaar ervaring. Al meer dan 10.000 tanks geliquideerd. Werkt in heel Vlaanderen. Wetgeving voor mazouttank. Wetgeving voor mazouttank. Bereken uw tankinhoud!
Premie buiten gebruik stellen stookolietanks Liedekerke.
Het gemeentebestuur verleent een premie voor het verwijderen of buiten gebruik stellen indien verwijderen onmogelijk! De premie bedraagt, onafhankelijk van de werkelijke kostprijs van de buitengebruikstelling.: 200 euro voor het verwijderen van een stookolietank ingegraven in volle grond of geplaatst in een groeve. 70 euro voor het opvullen van een stookolietank ingegraven in volle grond of geplaatst in een groeve.
Subsidie buitengebruikstellen stookolietank Anzegem.
100 euro voor het verwijderen van een buiten gebruik gestelde stookolietank die is ingegraven in volle grond of is geplaatst in een groeve.; 75 euro voor het opvullen van een buiten gebruik gestelde stookolietank die is ingegraven in volle grond of is geplaatst in een groeve.; 50 euro indien de tank bovengronds buiten of vrijstaand in een kelder of woning is geplaatst. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient het buiten gebruik stellen wel te gebeuren onder toezicht van een erkend technicus inzake de controle voor stookolietanks, een lijst is beschikbaar op: https//www.lne.be/overzichtslijsten-erkende-personen.: Wetgeving of reglement. Subsidiereglement buitengebruikstellen stookolietanks. Meer informatie over het verwarmen met stookolie controle van tanks, premie voor branders, kan u steeds vinden op: http//www.informazout.be.:
MIJN STOOKOLIETANK MOET VERWIJDERD WORDEN, KRIJG IK HIER EEN PREMIE VOOR?
Het hangt volledig van uw gemeente af. De Vlaamse overheid heeft bij wet bepaald dat een mazouttank die niet langer gebruikt wordt, verwijderd of opgevuld moet worden. Ze reikt echter geen specifieke premie uit hiervoor. Sommige gemeenten geven daarentegen soms wel een subsidie voor het verwijderen van uw mazouttank, bv.

Contacteer ons