Meer resultaten voor controle mazouttank

 
controle mazouttank
Guy De Wever Controle Mazouttanks.
Voor de verplichte controle van uw mazouttank kan u eveneens bij ons terecht. Wij zijn een door de Vlaamse Gemeenschap erkend controleur. Bestaande ondergrondse reservoirs 5000 liter voor particulier gebruik in Vlaanderen. Ondergrondse tank in metaal/ prefab beton of polyester: een keuring is verplicht om de 5 jaar.
Controle en onderhoud van de stookolietank van een woning Vlaanderen.be.
Tank voor de opslag van minder dan 5000 kg stookolie 6000 liter. De exploitant lees, gebruiker: eigenaar/huurder van een stookolietank voor de opslag van minder dan 5000 kg stookolie 6000 liter heeft volgende onderhoudsverplichtingen. Een ondergrondse tank is een tank die in de grond is ingegraven. Een tank in een kelder is dus een bovengrondse tank. Een ondergrondse stookolietank moet om de 5 jaar gecontroleerd worden. Een ondergrondse stookolietank die vóór 1 augustus 1995 in gebruik genomen werd, moest vóór 1 augustus 2002 een eerste keer een periodieke controle ondergaan. Een bovengrondse stookolietank moet sinds 1 maart 2009 na ingebruikname niet meer periodiek gecontroleerd worden. Alleen de controle bij de plaatsing is verplicht. Hebt u een bovengrondse tank die vóór 1 maart 2009 in gebruik werd genomen? Dan bepaalt de datum voor volgende controle op het laatste onderhoudsattest of er nog controle nodig is. Staat er op het laatste onderhoudsattest dat de volgende controle op 1 maart 2009 of een latere datum moet gebeuren? Dan bent u niet meer verplicht uw tank periodiek te laten keuren.
Keuring stookolietank Veelgestelde vragen Certinergie erkend organisme nr 1 kwaliteit prijs snelheid elektrische keuring EPC certificaat gaskeuring stookolietank keuring.
Een ondergrondse tank is een tank die in de grond is ingegraven. Een tank in een kelder geldt dus als een bovengrondse tank. Is stookolie hetzelfde als gasolie, mazout en huisbrandolie? Ja, dat zijn synoniemen. Wat staat er op mijn certificaat na de controle?
Mazouttank controle SCHOORSTEENVEGEN JANNEMAN.
Om bodemverontreiniging te voorkomen, moet elke mazouttank uitgerust zijn met een goed werkend overvulbeveiligingssysteem fluitje of sonde en regelmatig gecontroleerd worden door een erkend reservoirtechnieker. Mazouttank controle Verschillende factoren bepalen welke controle moet uitgevoerd worden en wat de geldigheidsduur is van het afgeleverd conformiteitsattest.: het soort tank: onder of bovengronds. het gebruik: particulier of professioneel. het jaar van ingebruikname van de tank. de inhoud: minder dan, of vanaf 5000 l. het materiaal waaruit de tank vervaardigd is. metaal, prefab beton, polyester. gelegen binnen of buiten waterwinningsgebied. Om uit te vissen wat voor uw tank van toepassing is, verwijzen we naar de Controlesteekkaart voor mazoutreservoirs Wetgeving We geven u ook graag een woordje uitleg indien nodig. Mazouttank controle Tarieven. Controle bovengrondse tank. Controle ondergrondse tank zonder lekdichtheidsproef. Controle ondergrondse tank met lekdichtheidsproef. Bij contante betaling. Deze prijzen zijn inclusief. verplaatsing binnen Oostvlaanderen. afleveren groene dop met datum van keuring en geldig tot datum en conformiteitsattest.
De controle van je mazouttank: frequentie en wetgeving Informazout.
Bepaalde verzekeringspolissen dekken namelijk stookolieschade inclusief saneringskosten, op voorwaarde dat je je tank volgens de wettelijke regels hebt laten nakijken. Om te weten of jouw verzekering hierin tussenkomt, kijk je het best je brandpolis of familiale verzekering na. Tags mazouttank wetgeving, controle mazouttank, keuring mazouttank, keuring stookolietank, bovengrondse mazouttank, ondergrondse mazouttank.
Keuring mazouttank Tank-Service.
Exact matches only. Exact matches only. Search in title. Search in title. Search in content. Search in content. Search in excerpt. Search in posts. Search in posts. Search in pages. Search in pages. 056/51 86 54. Veelgestelde vragen FAQ. Online offerte aanvraag. Tank-Service Keuring mazouttank. Keuring van een mazouttank. Wetgeving en betekenis. Het keuren van mazouttanks: Gebruikt u een stookolietank voor de verwarming van uw woning? Dan moet u die mazouttank ook regelmatig laten keuren. Dit is niet enkel een wettelijke verplichting, u vermijdt zo ook mogelijke bodemverontreiniging en de kosten die daarmee gepaard gaan. Zowel nieuwe als bestaande stookolietanks moeten gecontroleerd worden. Na het keuren van de mazouttank krijgt u een geldig conformiteitsattest en een groene dop of kenplaat. Zo bent u zeker dat uw brandstofleverancier u ook de volgende keer mazout zal kunnen leveren brandstofleveranciers weigeren niet gekeurde mazouttanks te vullen. En zo kan u weer gerust op beide oren slapen omdat uw mazouttank volledig in orde is. Afhankelijk van het Gewest, het type ondergronds of bovengronds brandstoftanks, de inhoud en de datum van plaatsing van uw mazouttank, is er een welbepaalde wetgeving van kracht.
Erkend technicus onderhoud en controle stookolietanks SYNTRA Midden-Vlaanderen.
Zoek een opleiding, beroep of vak op trefwoord. Erkend technicus onderhoud en controle stookolietanks. De controle en onderhoud van een stookolietank moet uitgevoerd worden door een erkende technicus in het bezit van een Certificaat van bekwaamheid inzake onderhoud en controle stookolietanks.
Moet ik mijn stookolietank laten keuren voor ik mijn huis verkoop? M3 makelaars.
Bij een bovengrondse tank is er geen keuring meer nodig, behalve als hij voor 1 maart 2009 in gebruik genomen werd en er op het laatste onderhoudsattest staat dat de volgende controle voor 1 maart 2009 moest gebeuren. Meer dan 5.000 liter.
Controle en onderhoud van een stookolietank voor de verwarming van een woning Gemeente Haacht.
Als je voor de verwarming van jouw woning een stookolietank gebruikt, dan gelden er enkele belangrijke verplichtingen voor het onderhoud van die tank. Stookolie wordt ook gasolie, mazout of huisbrandolie genoemd. Controle vóór de stookolietank in gebruik genomen wordt. Elke tank voor stookolie moet na de plaatsing, maar vóór de ingebruikname gecontroleerd worden.
Tankcontrole Wettelijke Keuring Mazouttank met attest.
Over ALV T 050 31 84 87 info@tc-alv.be. Verplichte controle mazouttank. Dringend een attest nodig? Laat de controle en keuring van uw mazouttank over aan dé tankexpert. ALV keurt uw mazouttank conform alle regels in Vlaanderen. Uw offerte binnen één werkdag.

Contacteer ons